Adatvédelmi nyilatkozat

Ezen az oldalon az oldalt felkereső felhasználók személyi adatainak kezelési módjait ismerheti meg.
Ez az adatvédelmi nyilatkozat a 2016/679 sz. európai rendeletnek („GPDR” – általános adatvédelmi rendelet) megfelelően lett kiadva minden felhasználó számára, akik a weboldallal kapcsolatba kerülnek.
Az adatvédelmi nyilatkozat érvényessége ezen az oldalon a weboldalra korlátozódik. Nem vonatkozik más weboldalakra, amelyeket a hiperlinkekkel érhet el.

ADATELLENŐRZÉS FELDOLGOZÁSHOZ

A jelen weboldalt felkereső, azonosított vagy azonosítható személyek személyes adatainak Kezelője az EM Srl Italia igazgatása és koordinálása alatt levő The Bridge s.r.l. egyszemélyes társaság, székhelye Via Marcigaglia 20 – 36070 S. Pietro Mussolino – Vicenza – Olaszország, e-mail címe info@thebridgesrl.com, PEC: thebridge@legalmail.it

A BEGYŰJTÖTT ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK
MÓDSZEREI ÉS HELYE

ADATGYŰJTÉSI MÓDSZER

A Tulajdonos feldolgozza a felhasználók személyes adatait, a szükséges biztonsági intézkedések módosításával, hogy a nem engedélyezett hozzáférést, a terjesztést vagy a személyes adatok törlését megakadályozza.
A feldolgozást informatikai műszerekkel és/vagy elektromos átvitellel végezzük, az adatok bizalmasságát és biztonságát, valamint pontosságát, frissítését és a fent nevezett célokra vonatkozó relevanciáját szavatoló törvény előírásainak betartásával, az előzetes felhatalmazással nem rendelkező személyek általi hozzáférés és kezelés elkerülése céljából.

Hely

A személyes adatok nem kerülnek terjesztésre vagy továbbításra az Európai Unión kívüli országokba. A személyes adatok közlésre kerülhetnek a The Bridge munkatársai, tanácsadói, szállítói felé a honlap kezelésére és fenntartására irányuló megbízásuk keretében.

Idők

Az adatokat a Felhasználó által kért szolgáltatások nyújtásának időtartama alatt, vagy az ebben a dokumentumban megfogalmazott cél eléréséhez szükséges idő alatt dolgozzuk fel; ezt követően az adatokat töröljük vagy névtelenítjük. A felhasználó mindig kérheti az adatkezelés megszakítását vagy az adatok törlését.

FELDOLGOZOTT ADATOK TÍPUSA

Navigációs adatok

A normális működés alatt az informatikai rendszerek és a szoftverfolyamatok a weboldal működéséhez néhány olyan személyes adatot gyűjtenek be, amelyek átvitele az internetes kommunikációs protokoll használatánál szokásos.
Ezeket az adatokat nem azért gyűjtik be, hogy az érdekeltek azonosítása érdekében aggregálják, hanem a természetükből fakadóan lehetővé teszik a Felhasználó felismerését a harmadik felek által begyűjtött adatok feldolgozásával és társításával.
A begyűjtött adatok többek között az IP cím, a felhasználó által használt számítógépek domain neve, amelyek a weboldalhoz csatlakoznak, az URI (Uniform Resource Identifier) címek, a kért adatok, a kérés időpontja, a szerverhez küldött kéréshez használt folyamat, a válaszként kapott fájl mérete, a számszerű kód, amely a válasz állapotát azonosítja (sikeres, sikertelen, stb.), valamint az operációs rendszerre és a felhasználó által használt informatikai környezetre vonatkozó egyéb paraméterek.
Ezeket az adatokat kizárólag a weboldal használatára vonatkozó névtelen statisztikai adatok kinyerésére és/vagy a helyes működés ellenőrzésére lehet használni, és a feldolgozásuk után azonnal törlésre kerülnek.
Az adatokat a felelősség azonosítására is használhatják, az oldal tényleges károsodásának feltételezése esetén: ezen a lehetőségen kívül a kapcsolattartó adatokat legfeljebb hét napon keresztül tároljuk.

A felhasználó által önkéntesen megadott adatok

Az e-mail címek tetszőleges, önkéntes és egyértelmű elküldése megadott címekre a www.thebridgebio.com weboldal hozzáférési csatornáin keresztül és a megadott űrlapok kitöltése magában foglalja azt, hogy a feladó/felhasználó e-mail címét és többi szükséges információját a weboldal megkapja az alábbi célokra:
– hogy a kért szolgáltatást szolgáltatni tudja;
– hogy ágazati statisztikákat vagy statisztikai felmérést folytasson, mint például a felhasználók által a honlap egyes oldalain töltött idő számítása.
Az adatok megadása az Ön által kért szolgáltatások teljesítéséhez szükséges. Amennyiben nincsenek megadott adatok vagy hiányosak, The Bridge nem tudja folytatni az eljárást.

Cookie (sütik)

A weboldalunkon vagy harmadik cég oldalán használt cookie-kra vonatkozó további információkhoz keresse fel a részletes nyilatkozatot (cookie policy).

Az adatkezelés célja

A weboldalon keresztül begyűjtött minden személyes adatot méltányosan, és a törvénynek megfelelően kezelünk, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk és megválaszolhassuk a Felhasználó kéréseit és kérdéseit, a Törvény által előírt intézményes célok szerint.

  • A jegyzőkönyveket a weboldal helyes működésének ellenőrzéséhez dolgozzuk fel
  • A Felhasználó által önkéntesen beküldött személyes adatok kezelésének célja:
    • kért szolgáltatások nyújtása;
    • a felhasználó kéréseinek automatikus vagy manuális feldolgozása.
  • A cookie-kat a cookie nyilatkozat (cookie policy) előírásainak megfelelően kezeljük.

Adatok fakultatív szállítása

A navigációs adatokhoz meghatározottakon kívül (jegyzőkönyv), részben a cookie-khoz (amelyek blokkolhatók és/vagy törölhetők a böngészőbe épített speciális funkciókkal), a Felhasználónak joga van választani, hogy megadja-e a személyes adatokat a regisztrációs és/vagy információs űrlapokon.
Ennek ellenére, ha a Felhasználó nem tudja megadni az űrlapon kötelezőként megjelölt adatokat, akkor a weboldal nem képes a felhasználó részére szolgáltatást nyújtani.

Az érintettek jogai

Az adatokra vonatkozóan a Kezelőnek címzett, egyszerű írásos igényléssel, akár e-mail vagy megbízott alany révén Önnek lehetősége van: (i) a személyes adatokhoz való hozzáférésre az adatok eredetének, a kezelés céljainak, az elektronikus eszközökkel történő adatkezelésre alkalmazott logikának, az adatkategóriáknak, az adatok közlésének címzettjeinek (vagy címzettek kategóriáinak), a megőrzés időtartamának, és az adatok érthető formájú közlésének megismerése céljából; (ii) elérni az adatok javítását, kiegészítését, törlését vagy a kezelés korlátozását; (iii) kifogást emelni a személyes adatainak kezelésével szemben; (iv) elérni az adatok hordozhatóságát, ahol ez értelmezhető; (v) bármikor visszavonni beleegyezését; (vi) panaszt tenni a felügyelő hatóságnál. Az igénylést az alábbi címekre kell elküldeni:

E-mail info@thebridgesrl.com
PEC: thebridge@legalmail.it
Telefon +39 0444 687880
Via Marcigaglia, 20 – 36070 S. Pietro Mussolino – Vicenza – Olaszország

Frissítések

Az oldal adatvédelmi tájékoztatóját időnként frissítjük. Ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a tartalmát.